P-YGC-34

Vật liệu: SS400

LxWxH: 50x20x22

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-33

Vật liệu: S50

CHxL: 28×110

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-32

Vật liệu: S50C

LxWxH: 60x40x30

Dung sai: ± 0.02

P-YGC-31

Vật liệu: S50C

LxWxH: 120x60x50

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-30

Vật liệu: S50C

LxWxH: 80x60x40

Dung sai: ± 0.03