P-YGC-52

Vật liệu: C1100

LxWxD:60x60x30

Dung sai: ± 0.01

P-YGC-51

Vật liệu: C1100

LxWxD:60x60x30

Dung sai: ± 0.01