Yamaguchi Việt Nam nhận Chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

iso-9001

Tháng 2 năm 2020 sau quá trình xem xét, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường của Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam. Tổ chức chứng nhận Universal GmbH – DAkkS của Cộng Hòa Liên Bang Đức và hiệp hội các tổ chức công nhận IAF (International Accreditation Forum – IAF) đã chứng nhận Yamaguchi Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Chứng nhận của DAkkS là 1 trong 3 dấu chứng nhận có uy tính nhất trên toàn cầu là UKAS (của Anh), DAkkS (của Đức) và ANAB (của Mỹ).

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements)”, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.

Chứng nhận ISO 9001:2015 được cấp cho Yamaguchi Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động: Gia công cơ khí chính xác, kinh doanh thương mại máy móc thiết bị và dụng cụ tiêu hao nhà máy, máy chế biến nông sản, thiết bị dụng cụ thí nghiệm, hệ thống rửa xe công trình,….

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Yamaguchi Việt Nam đã không ngừng củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức, chuẩn hóa quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực theo quy định của pháp luật và sự cam kết về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng. Việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp Yamaguchi Việt Nam tiếp tục tăng cường cải tiến nâng cao chất lượng sản xuất các sản phẩm gia công cơ khí chính xác giảm thiểu được sai sót, tăng hiệu quả làm việc của cán bộ quản lý, nhân viên, qua đó đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *