THIẾT BỊ KIỂM TRA

THIẾT BỊ KIỂM TRA

Máy đo 3D CMM
Accretech – Tokyo Seimitsu

may profile e1701425750288

Máy đo profile
Mitutoyo

rLxjEYXAzLiMFKrgiPDy

Máy đo hình ảnh 2D
Keyence

z4808141136787_df518df06ae493f1d1bb085b6eda2a6c

Máy đo 2D VMM
Carmar

may do tron tru

Máy đo độ tròn, độ trụ
Accretech – Tokyo Seimitsu

snapedit 1712713632648 e1713162204467

Máy đo độ nhám
Accretech – Tokyo Seimitsu

6u2jDbBYTYN5rtnJ8Fc8

Máy đo biên dạng
Accretech – Tokyo Seimitsu

C2Ub0VanqN4RAmL8PuQd

Máy đo độ cứng
Future Tech

pv7R2SqpvWFtcGuCK4B1

Dụng cụ kiểm tra

rbIUFIDQJnsttlRK3EJS

Dụng cụ kiểm tra